Mål: F 1211-15

Avgörande

Fråga om fastighetsbestämning. MÖD har funnit att vare sig äldre kartor eller förhållandena på platsen ger stöd för att det funnits kvarn eller annan anläggning som kan anses utgöra hävd enligt 1 kap. 4 § JB. Fastighetsgränsen har därför bedömts gå i åns huvudfåra enligt 1 kap. 5 § JB.