Mål: P 9640-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut om negativt förhandsbesked, som bl.a. grundades på detaljplanekravet.