Mål: M 9279-15

Avgörande

Strandskyddsdispens. Ett besked från kommunen att strandskyddsdispens inte krävs för en brygga har vid en senare prövning av ansökan om dispens för bryggan inte kunnat tillmätas någon betydelse. MÖD fann i likhet med mark- och miljödomstolen att det inte fanns några särskilda skäl för att ge dispens.