Mål: F 8931-15

MÖD 2016:23

Vägledande avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Frågan om det vid förvaltning av samfälligheter är tillåtet att bilda ett aktiebolag, oavsett ändamålet med bolagsbildningen, har besvarats nekande.