Mål: F 11462-15

Avgörande

Fråga om Lantmäteriets faktura för förrättningskostnad varit normal utifrån aktuell förrättningstyp och svårighetsgrad.