Mål: M 6304-15

Avgörande

Va-mål. Fråga bl.a. om anläggningsavgiftens storlek samt skadeståndsskyldighet för kommunen.