Mål: M 8243-15

Avgörande

I mål om anläggningsavgift har fastighetsägaren inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna varför avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet ansetts föreligga.