Mål: F 10019-15

Avgörande

Rättegångskostnad i mål om ledningsrättsåtgärd. Fråga om fastighetsägare kan anses ha inlett rättegången vid mark- och miljödomstolen utan tillräckliga skäl och därmed saknar rätt till ersättning för sina rättegångskostnader där.