Mål: F 2251-15

Avgörande

Fastighetsbestämning. Fråga bl.a. om omfattningen av ett servitut samt dess begränsningslinjer.