Mål: M 7238-15

Avgörande

Strandskydd. Uppförande av stall och ridhus i jordbruksverksamhet har ansetts omfattas av undantagsregeln för areella näringar enligt 7 kap. 16 § 1 miljöbalken. Strandskyddsdipens har därför inte krävts.