Mål: M 2557-16

Avgörande

MÖD har avslagit ett yrkande om inhibition av verkställighetsförordnande med innebörd att miljöprövningsdelegationens verkställighetsförordnande i ett tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt står fast.