Mål: P 9282-15

Avgörande

MÖD fastställer nämndens beslut om att avslå en ansökan om bygglov i efterhand. Den uppförda tillbyggnaden avvek från detaljplan avseende såväl byggnadshöjd som våningsantal. MÖD fastställer även nämndens beslut om att förelägga ägaren av huset att vid vite vidta rättelse.