Mål: F 4347-15

Avgörande

Fastighetsbestämning m.m. En avsöndring år 1910 avseende två skär i Östersjön har ansetts omfatta både det mellanliggande område som förbinder skären och vattenområdet runt ön. Mark- och miljödomstolens dom har ändrats i enlighet med detta.