Mål: F 840-16

Avgörande

Kiruna kommun hade skickat överklagande av en dom av MMD både per post och med mail. Det postade brevet kom en dag för sent och överklagandet avvisades därför. Efter utredning framgår dock att mailet kom in i rätt tid. MÖD upphävde därför MMD:s avvisningsbeslut och återförvisade målet.