Mål: P 8335-15

Avgörande

Anordnandet av ca 20 ställplatser på en fastighet på norra Öland har inte bedömts påtagligt skada något riksintresse. Platsen har inte heller bedömts som olämplig enligt 2 kap. 2 och 4 §§ MB. Bygglov har därför beviljats.