Mål: P 10682-15

Avgörande

En stor del av en tillbyggnad i form av ett uterum är placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter. Fråga om det föreligger särskilda skäl att medge undantag enligt 39 § byggnadsstadgan (1959:612) . Även fråga om avvikelsen är sådan att bygglov ändå kan beviljas enligt 9 kap. 31 b § punkten 1 och 2 plan- och bygglagen (2010:900).