Mål: F 274-16

Avgörande

Fråga i mål om ledningsrätt om det funnits hinder för mark- och miljödomstolen att pröva yrkande om ersättning som grundar sig på skadeståndslagens bestämmelse s.k. annan skada.