Mål: P 11688-15

Avgörande

Föreläggande om rättelse. Nämnden har förelagt en fastighetsägare att riva en lagertunnel sedan det tillfälliga bygglov som gällt för tunneln gått ut. Vid tidpunkten för nämndens beslut hade dock fastighetsägaren på nytt ansökt om bygglov för tunneln. MÖD har undanröjt föreläggandet om rivning eftersom nämnden inte senast i samband med detta fattat ett överklagbart beslut avseende fastighetsägarens bygglovsansökan.