Mål: P 10645-15

Avgörande

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Eftersom huvuddelen av tillbyggnaden skulle placeras på mark som inte får bebyggas har nämnden haft stöd för sitt beslut att inte ge bygglov.