Mål: P 5376-15

Avgörande

Det allmänna intresset av att leda gång- och cykeltrafik under järnvägen i centrala Uppsala har ansetts väga över den olägenhet som uppstår för en enskild fastighet i form av försämrad tillgänglighet.
5 kap. 2 § äldre plan- och bygglagen (1987:10).