Mål: M 8164-15

Avgörande

Tillstånd till täktverksamhet avseende naturgrus. Fråga om bolaget har kunnat visa att det finns behov av ett större uttag av naturgrus än vad miljöprövningsdelegationen medgett.