Mål: M 4400-15

Avgörande

Länsstyrelsen förelade ett bolag att komplettera sin säkerhetsrapport då man menade att bolaget hanterar en sådan mängd kromtrioxid att verksamheten når upp till den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Mark- och miljödomstolen kom fram till att bolaget inte uppnådde den högre kravnivån och upphävde därför föreläggandet. Frågan kom att handla om hur innehållet i bolagets ytbehandlingsbad skulle klassificeras enligt CLP-förordningen. Under målets handläggning i MÖD höjdes tröskelvärdet för kromtrioxid vilket medförde att länsstyrelsens föreläggande inte hade stöd i nuvarande Sevesolagstiftning. Föreläggandet skulle därför upphävas.