Mål: M 8459-15

Avgörande

Mål om anmälan av vattenverksamhet. Länsstyrelsens underlåtenhet att höra en sakägare i anmälningsärendet har bedömts innebära ett sådant handläggningsfel som innebär att ärendet ska återförvisas.