Mål: M 9723-15

Avgörande

Strandskyddsdispens. Fråga om särskilda skäl föreligger enligt 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken med hänsyn till väg och befintlig bebyggelse.