Mål: M 1196-16

Avgörande

Föreläggande att återställa mark. Mark- och miljööverdomstolen har flyttat fram tidpunkten för när förelagda åtgärder ska vara slutförda.