Mål: M 8118-15

MÖD 2016:9

Vägledande avgörande

Fråga om godkännande av ekonomisk säkerhet enligt 16 kap. 3 § miljöbalken. MÖD har funnit att den ställda säkerheten inte kan anses betryggande för sitt ändamål.