Mål: M 10456-15

Avgörande

Strandskyddsdipens. Sökande åberopade bl.a. att ett område behövde bebyggas med kåta och vindskydd för att utvidga en pågående verksamhet (kollo) och att hela fastigheten i fråga omfattas av strandskydd. Dispens har inte medgetts eftersom det inte stått klart att behovet inte kunde tillgodoses utanför området närmare befintlig byggnation eller befintliga gräsytor ( 7 kap. 18 c § p.4 MB).