Mål: P 6490-15

Avgörande

En inglasning av uteplats har ansetts vara en sådan tillbyggnad som strider mot förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.