Mål: P 1891-16

Avgörande

Bygglov har inte medgetts för tillbyggnad av s.k. attefallshus