Mål: F 7713-15

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Fråga uppstod om stämman beslutat att uppsätta vägbom inom en gemensamhetsanläggning där det enligt anläggningsbeslutet var förbjudet att uppsätta grind på förrättningsvägen.