Mål: M 7903-15

Avgörande

Bestämmande av ersättning vid avverkningsförbud inom fjällnära skogsområde.