Mål: P 8341-15

Avgörande

Talerätt. Ett beslut om beviljande av bygglov har, trots viss förlust av utsikt, inte ansetts beröra fastighetsägare som inte är rågranne på ett sådant sätt att det finns rätt att överklaga beslutet.