Mål: M 8503-15

Avgörande

Fritidshus som är beboeligt har inte kunnat befrias från grundavgift som fastställts i den kommunala renhållningsordningen.
Fritidshus som är beboeligt har inte kunnat befrias från grundavgift som fastställts i den kommunala renhållningsordningen.