Mål: M 133-15

Avgörande

Villkor vid tillstånd till avloppsreningsanläggning.
Prövotidsvillkor med omfattande utredningsskyldighet har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.