Mål: M 11651-15

Avgörande

Målet avser föreläggande att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet
m.m. vid kraftstation. MÖD har endast förlängt tiden för fullgörande.