Mål: M 8629-15

Avgörande

Dispens från grundavgift enligt kommunal renhållningsordning har inte beviljats då fastighetsägaren rent objektivt har behov av kommunens tjänster.