Mål: M 7523-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt en kommunal nämnds avgiftsbeslut för tillsyn av en fastighetsägares enskilda avlopp. Skäl att sätta ner avgiften har inte funnits.