Mål: M 8937-15

Avgörande

Överklagande har återkallats utom såvitt avser förlängd tid för fullgörande. Prövningstillstånd har lämnats för att förlänga tiden.