Mål: P 7852-15

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av garage. Fråga om det fanns särskilda skäl för att göra undantag enligt 39 § tredje stycket byggnadsstadgan (1959:612).