Mål: P 3843-15

Avgörande

Målet avser detaljplan för bostäder. Frågan i målet är om detaljplanen är förenlig med kraven i PBL bl.a. vad avser kravet på att detaljplanen ska säkerställa en god miljö ur bullersynpunkt för den planerade bebyggelsen.