Mål: M 1479-15

Avgörande

Skada i form av erosion, som har sin orsak i en vattenreglering, har uppstått på en strandremsa på en fastighet. En förutsättning för anläggande av ett erosionsskydd har varit att en noggrann arkeologisk undersökning genomförs innan arbetena tar vid. Bygdeavgiftsmedel i form av bidrag har utgått dels för kostnader för den arkeologiska undersökningen, dels för kostnader för att förebygga erosion.