Mål: M 7991-15

Avgörande

Strandskyddsdispens för båthus har beviljas. Båthuset är en sådan anläggning som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken. Den enskildes intressen har vägt tyngre än de allmänna och åtgärden har även ansetts förenlig med strandskyddets syfte.