Mål: M 4396-15

Avgörande

En byförening har ansökt om bygdeavgiftsmedel för att ersätta en brygga. MÖD finner att det finns anledning att anta att skadorna på bryggan uppstått dels genom regleringen men också genom bryggans ålder. MÖD ändrar inte mark- och miljödomstolens beslut. Föreningen får anses skäligen tillgodosedd med ett bidrag på 270 000 kr.