Mål: M 276-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har i mål om miljösanktionsavgift prövat ett annat beslut än det som omfattades av överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats dit för ny prövning.