Mål: M 6737-15

Avgörande

Strandskyddsdispens för att ersätta en befintlig byggnad med en ny har inte beviljats eftersom den nya byggnaden är så stor i förhållande till den som ska ersättas att det medför en allt för stor utökning av den befintliga hemfridszonen.