Mål: M 7996-15

Avgörande

Tillstånd till enskild avloppsanläggning. Efter att sökanden har inkommit med kompletterande uppgifter under målets handläggning, i fråga om markförhållandena på platsen för anläggningen, har MÖD bedömt att det finns förutsättningar att lämna tillstånd.