Mål: P 8651-15

Avgörande

Ansökan om bygglov. Fråga om avvikelser från detaljplan föreligger och om dessa kan godtas som mindre avvikelser enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL.