Mål: M 4667-15

Avgörande

Hovrätten har delat Va-nämndens bedömning att ersättning för enskild anläggning inte ska utgå eftersom anläggningen var mer än 10 år gammal (40 § vattentjänstlagen)