Mål: P 9468-15

MÖD 2016:5

Vägledande avgörande

Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk har inte ansetts medföra betydande miljöpåverkan. En miljöorganisation har därför saknat klagorätt.