Mål: F 3248-15

Avgörande

Fråga om inskränkning av ett utsiktsservitut inskrivet 1926. Även fråga om ersättningens storlek till avträdande fastigheter samt rättegångskostnader.